Pagrindinis meniu

Įvyko jaunimo organizacijų konferencija Spausdinti
Parašė ŠJOA AS valdyba   
Pirmadienis, 20 Vasaris 2012 20:41

Šeštadienį, vasario 18 d., Šiaulių miesto jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (ŠJOA AS) sukviestas jaunimas rinkosi į konferenciją. Šio renginio tikslas – skatinti jaunimo organizacijas stipriau įsitraukti į miesto jaunimo reikalus: analizuoti esamą situaciją aktualiais klausimais, imtis iniciatyvos įgyvendinti pokyčius.

Konferenciją atidarė ŠJOA AS valdybos pirmininkas Renaldas Nainys: susirinkusiems pristatė regioninės jaunimo politikos aspektus, pateikė statistinius duomenis apie šalies ir Šiaulių jaunimo padėtį užimtumo, įsitraukimo, įsidarbinimo ir kt. klausimais.

Vėliau diskutuota mažesnėse grupėse, kaip antai: „Kokie Šiaulių miesto jaunimo (14–29 m.) interesai?“, „Ar jau viską žinome apie savanorystę?“, „Jaunimo sąskrydis – (ne)tradicinis renginys?“ ir kt.

Apibendrinus darbo grupių rezultatus, paaiškėjo, kur link krypsta jaunimo dėmesys: trūksta informacijos apie jaunimo organizacijų veiklą, reikia organizuoti daugiau kontaktų užmezgimo, bendradrbiavimo susitarimo renginių, atkreipti dėmesį į miesto Pietinį rajoną, kuriame gyvena labai daug jaunų žmonių, tačiau veiklos galimybės – ypač mažos.

Įžvelgtos grėsmės neformaliajam švietimui, ugdymui: jaunimo organizacijos netoleruoja, kad 2012 m. miesto biudžete numatoma taip drastiškai sumažinti finansavimą neformaliojo švietimo įstaigoms.

Konferencijos dalyviai pasidalijo savanoriavimo patirtimi, išreiškė nuomonę dėl savanorystę įrodančio pažymėjimo turinio. Iš Šiaulių darbdavių tikimasi, kad jaunų žmonių savanorystės patirtis bus tinkamai vertinama ir siejama su jauno žmogaus iniciatyvumu, pilietiškumu, tinkamu nusiteikimu kūrybingai ir produktyviai dirbti. TAFISA žaidynių organizatorių atstovai ragino jaunimą įsitraukti savanoriauti vasarą vyksiančiame tarptautiniame renginyje.

Konferencijos metu susibūrė iniciatyvių žmonių grupė, nusprendusių šią vasarą atgaivinti prieš keletą metų buvusį tradicinį Šiaulių miesto jaunimo sąskrydį.

Apibendrintą konferencijos diskusijų medžiagą bei idėjas fiksavo ŠJOA AS valdyba, kuri imsis konkrečių veiksmų, kad jaunimo nuomonė būtų išgirsta, o idėjos – įgyvendintos.

Organizatoriai dėkoja Šiaulių universtitetui, palaikančiam nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklą, skyrusiam patalpas konferencijai.

Organizatoriai dėkoja naujienų portalui www.etaplius.lt, prisidedančiam prie ŠJOA AS informacijos sklaidos.